Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.12.16

10. Amikor oda a bizalom....a paranoia

Amikor oda van a bizalom……És nem jön vissza többé!!!


 

1. AZ ŐSBIZALOM KÉRDÉSE

2. A PARANOIA TÉVES RÖGESZMÉI

3. A PARANOIA FAJTÁI KÖZTÜK AZ ÖNJELÖLT TÁLTOSOK PARANOID ZAVARAINAK OKA

4. PARANOIÁSOK ÉS ÁLHÍROLDALAK AVAGY HOGY HASZNÁLJÁK KI A RETTEGŐKET A SZEMFÜLES ÁLHÍRGYÁRTÓK


 

1. AZ ŐSBIZALOM KÉRDÉSE

Nehéz téma újra, nehéz téma megint. De az árnyék megvilágítása és erőfeszítések nélkül nincs fejlődés az úton!
Hányszor adtuk oda a figyelmünket a szeretetünket, a szívünket a jóindulatunkat? Egy jó szóért, egy mosolyért egy ölelésért egy elismerő pillantásért? Odaadtuk a bizalmunkat. És hányszor csaptak be bennünket?
Sokszor igaz? Mert az ember szeretetre vágyik, elfogadásra, és elismerésre, alapjognak érzi már ezt születés előtt, magzatlétben is. De nagyon sokszor nem kaphatja meg, mert nem volt rá idő, nem volt rá figyelem, energia, mert „nem úgy jött ki a lépés”.

Az ősbizalom egy kulcsfontosságú fogalom az ember életében ha nem részesül benne az élete első két évében az katasztrofálisan hat az egész életére. A biztonságtudata gallyra megy és nagyfokú bizalmatlanság alakulhat ki benne. Az emberek iránt, a világ iránt. Azok akikben hinni akart ösztönösen vagy tekintélyszemélyek akikben bízott nem elégítik ki eme alapigényét az embernek. Ez kezdetben a szülőkre korlátozódik de aztán elharapódzhat az egész világra kivetülhet.

https://napidoktor.hu/kivul-bel…/az-osbizalomtol-a-maganyig/ - a születéstől 2 éves korig az ősbizalom vagy bizalmatlanság

https://eletszepitok.hu/ha-nincs-benned-osbizalom/ - „Kicsinálod a számodra fontos kapcsolatokat? A fejedhez vágta már ezt valaki? Elmondta, hogy hogyan teszed? Vagy te magad elgondolkoztál már azon, hogy hogyan teszed? Száz százalékos módszer például az, ha mindenre ugrasz. Minden rólad, és ellened szólt. Amikor számodra nem létezik olyan, hogy valami egyszerűen csak a másik véleménye, észrevétele. Mindent kritikának veszel. Megsértődsz. Sündisznózol. Rosszabb esetben úgy, hogy ebből egy jó ideig nem is látszik rajtad semmi. Hogy mitől lesz ilyen valaki? Hogy annyira túlvédi magát, hogy végül magára marad? Mert nem tud bízni.”

Ha az élet első éveiben az ősbizalom nem tud kialakulni az emberben akkor a későbbi életszakaszokban is nagyobb valószínűséggel másfajta bizalmatlansági faktorok is szorongatják a személyiségét.

A bizalmatlanság kiterjed a párkapcsolatokra, a baráti körre, és aztán a világra és nem csak a biztonságtudat, a biztos otthon, vagy a szerető másik fél fájdalmas hiánya nyilvánul meg hanem bizalmatlanná válhat az ember a világ iránt, a világ berendezkedése, a rendszer mibenléte a társadalom felépítése, annak elfogadása iránt is fokozott gyanakvás és ésszerűtlen félelem és paranoia harapódzhat el az emberi pszichében.

A bizalmatlanság egy önmagát generáló ördögi kör. Mindenki gyanússá válik minden és mindenki!!! Ártani akar nekem ha nem is szemtől szembe de közvetett titkos módokon bántani, kihasználni, manipulálni akar!

Ezek a gondolatok már a paranoia területe, tele téveszmékkel és rögeszmékkel! És sajnos ez egyre csak hizlalódik! Egy olyan elementált gerjeszt az asztrális és mentális térbe amely az ember bizalmatlanságából szívja az erejét és olyan képtelenebbnél képtelenebb gondolatokat ültet a fejébe ami már a rögeszmés gyanakvást mindig az ingerküszöb fölé tornássza ezáltal az ember asztro-mentális testében egyre nagyobb hatalmat és energiát szív magába. És nem ereszti!!! Nem hagyja bízni, lazítani, nem hagyja szeretni és szeretve lenni a gazdatestet. Újra és újra jönnek a hátsó gondolatok a félelem az árulástól a kitárulkozástól a meghittségtől.

2. A PARANOIA TÉVES RÖGESZMÉI

Paranoid személyiségzavar
Az ilyen ember majdnem mindig, mindenre gyanakszik, sértődékeny, rideg, túlérzékeny, merev. Mindig attól fél, hogy mások esetleg kihasználják, becsapják, ezért bizalmatlan, titkolódzó, nincsenek közeli kapcsolatai.
Környezetének egyes megnyilvánulásait túlértékeli, szerinte ezek ellene történnek. Embertársainak tetteit fenyegetőnek érzi, úgy véli, szándékuk az ő lealacsonyítása, megalázása. Mindig rosszra gyanakszik, így állandóan vizslatja környezetét. Mindez folyamatos készenléti állapotot, feszültséget jelent számára, képtelen megnyugodni. Ingerlékeny, hajlamos a féltékenykedésre, szinte nincs humorérzéke. Igen érzékeny a szégyenre, vereségre. Férfiak körében gyakoribb. - 
http://www.tebolyda.hu/faliu…/sajtofigyelo/nszab20010417.htm

Kirobbanthatatlanok azok a rögeszmék amik egy paranoiás fejében lecövekeltek, részben mondjuk érthető is hiszen sokszor megbántották elárulták, kihasználták (legalábbis szerinte) ezért újra és újra mély nyomvályúkat szántott az agya barázdáiba a paranoia. De ezeket mind önmaga generálta magának ezért történik vele mindig ugyanaz a rossz ismétlődésszerűen. Néhány alaphiedelem amit egy paranoiás álmából felkeltve is gondol a világról és magáról:

Alaphiedelem: az emberek potenciális ellenségek!!!

1. Ha nem figyelek, mások megpróbálnak kihasználni vagy manipulálni 2. A többi embernek rejtett szándékai vannak 3. Nem bízhatok meg másokban 4. Mindig résen kell lennem 5. Nem biztonságos megbízni másokban 6. Ha az emberek barátságosan viselkednek, lehet, hogy megpróbálnak kihasználni vagy kizsákmányolni 7. Az emberek kihasználnak, ha esélyt adok rá 8. A többi ember többnyire barátságtalan 9. Az emberek szándékosan megpróbálnak megalázni 10. Az emberek gyakran szándékosan bosszantani akarnak 11. Komoly bajba kerülök, ha hagyom, hogy az emberek azt gondolják, hogy büntetlenül rosszul bánhatnak velem 12. Ha mások megtudnak rólam bizonyos dolgokat, fel fogják használni ellenem 13. Az emberek gyakran egy dolgot mondanak, és más dolgot értenek alatta 14. Az, akihez közel állok, hűtlen lehet, megcsalhat

Ezért a paranoiás életben maradási stratégiája a túlfejlett éberség, bizalmatlanság, gyanakvás.

Alulfejlett szegényben a higgadtság, bizalom, elfogadás.

Önmagát is torzítva látja: alapvetően ő mindig áldozat! Igazságkereső ártatlanság és nemes jellem! Mások viszont mindig rosszak rosszindulatú beavatkozó emberek akik visszaélnek a bizalmával.

TEHÁT TOMBOL BENNE A LEGPRIMITÍVEBB ÉS SÉRÜLT EMBEREKRE VALÓ ALAPVETŐ TÉVHIT, MISZERINT: A VILÁG ROSSZ Ő MAGA PEDIG JÓ.

Fő hiedelmei még: az indítékok gyanúsak! Légy résen! Ne bízz senkiben!

Stratégiája másokkal szemben: rejtett indítékok keresése, vádaskodás, ellentámadás.

Ezeknek semmi közük az egészséges gyanakváshoz vagy a biztonságtudathoz kapcsolódó egészséges mértékű óvatossághoz. Ezek sajnos beteges rögeszmék és az egész világra kivetülnek benne minden emberre! Teljesen mindegy milyen az életszituáció.

Nagy gátja a gyógyulásnak, hogy a paranoiás sose vallja be hogy ő paranoiás, hisz olyan látszólag egybefüggő betonkeménységű (téves) logikával védi világrendszerét ami még esélyt sem ad neki a belátás képességére, vagy a szív kinyitására. És közben a rögeszméiből épített elefántcsonttoronyba zárkózott és biztonságban befészkelve magát kikiáltotta valóságnak.

A paranoiások tévesen másokban veszik észre ami tulajdonképpen rájuk igaz, és ennek eredményeképpen kevésbé szenvednek, mintha másokat és önmagukat reálisabban szemlélnék.

Megfigyelhető még bennük egy stratégiai eszközkészlet a viselkedésükben. Ami a szégyen és a megalázottság minimalizálását vagy megelőzését szolgálja mint megelőző csapás! A paranoiás ember valahol legbelül mélyen meg van győződve arról, hogy alkalmatlan és tökéletlen, és így minden olyan helyzetben, ahol kinevethetik vagy vádolhatják vagy gyengének mutatkozhat elviselhetetlen szégyent és megalázottságot él át! (így már érthető a tudományellenessége vagy a hivatalos álláspont ellenessége) Ezt kerüli el azzal hogy mást hibáztat! Vagy reklamál az őt ért igazságtalanság miatt, ami persze erős túlzás a részéről hisz könnyen sértődik mindenre sokszor teljesen indokolatlanul. A MÁSOK HIBÁZTATÁSÁVAL FELGYŰLŐ HARAG SOKKAL ELVISELHETŐBB SZÁMÁRA MINT A SZÉGYEN AMIT ÖNMAGÁBAN ÉREZ ÖNMAGA MIATT. Ezért inkább betegesen gyűlöli az embereket.

Ha a paranoiás fellép azokkal szemben akiknek rosszindulatú szándékot tulajdonít, akkor a megvádoltak további megalázó cselekményekkel vághatnak vissza. Így a paranoid viselkedés közvetlen módon felerősíti azt a szégyen és megalázottság érzetet amit csökkentenie kellett volna.

Így alakul ki az ördögi kör ahol mindig bántja a világ szegény paranoiást. Mert nem nyugszik amíg ki nem provokálja azt az ismerős érzést amit gyerekkorában oly sokszor átélt.


 

3. A PARANOIA FAJTÁI KÖZTÜK AZ ÖNJELÖLT TÁLTOSOK PARANOID ZAVARAINAK OKA


 


 

A paranoiás embernek óriási mértékű hiányállpotai vannak ami gyermekkorában alakult ki és feneketlen lyukként tátong benne. Ezt próbálja betömni valamivel persze hasztalanul.

A rossz szülői bánásmód és a szeretethiány sokat nyoma a latba. A gyermek megtanul szadisztikus bánásmódot várni másoktól, figyelni a veszély jeleit és gyorsan megvédeni önmagát. EZ AZ ÉBERSÉG ODA VEZET HOGY MÁSOKBAN VÉLI FELFEDEZNI A TÁMADÓT KÖZBEN NINCS TUDATÁBAN ANNAK, HOGY MÁSOKAT PROVOKÁL HOGY MEGTÁMADJÁK ŐT! EZ SZINTÉN SARKALATOS PONTJA A BETEGSÉGÉNEK, AMIRŐL NNINCS TUDOMÁSA DE FOLYTON MŰVELI! 5 altípusa van a paranoiás embereknek

1. A paranoid nárcisztikus altípusban az önnön fontosságba vetett hit és a társas készségek hiánya tombol. Ha olyan környezettel szembesül mely nem osztozik abban a téveszmében, hogy ő a világ közepe, akkor mindenhatósági fantáziákba menekül. (Ezen a primitív szinten tanyáznak a magukat táltosnak mondó idióták tömegei, vagy azok akik spirituális észosztók de a magánéletük romokban)

2. A paranoid antiszociális személyiség annak az eredménye, hogy saját tapasztalatai alapján (gyermekkor, szülők) az illető a világot keménynek, ellenségesnek látja és viselkedésével kiprovokálja mások elutasítását. (Ide tartoznak a verekedőbajnokok akik azért zsidóznak vagy magyarelleneseznek le szintén magyarokat, vagy belekötnek az élő fába is, hogy agresszív hajlamaikat kiélhessék másokon ha már a szülőkön vagy más tekintélyszemélyen nem volt szabad.)

3. A paranoid kényszeres személyek azt tanulták meg hogy teljes mértékben eleget kell tenni a merev szülői szabályoknak, ennek eredményeképpen túlkontrollálják magukat perfekcionisták és önkritizálók, ami akkor fordul paranoiditásba amikor ezt másokra vetítik. (Ide tartoznak az erkölcscsősz besült humortalan pletykafészkek akik bármilyen álhír propagandát simán betanulnak és embertársaikra erőltetik egy füttyre ha kell.)

4. A paranoid passzív-agresszív személyiség kialakulásához a következetlen szülői válaszok járulnak hozzá, ezek arra kényszerítik a gyereket, hogy ingerlékeny, negatív életszemléletű stabil kapcsolatokra képtelen személlyé váljon, elszigetelődéshez és téveszmés féltékenységhez vezetve.

5. A dekompenzált paranoid erősen sérülékeny a stresszhelyzettel szemben. A szülők korán arra tanítják a gyermeket: Légy óvatos! Ne hibázz! Különbözz másoktól! Ezek a hiedelmek oda vezetnek, hogy az egyént túlságosan érdekli mások értékelése, de kénytelen megfelelni a szülők elvárásainak is melyek ellentétben állnak a kortársak elvárásaival végül emiatt a kortársak kiközösítik és megalázzák! És ezt nem tudja kivédeni. Egyre többet töprengve ezen a kiközösítésen és rossz bánásmódon oda jut, hogy üldöztetésének oka személye különlegessége. Ez a „racionális” magyarázat (ami totális képtelenség) állandósítja az elszigeteltségét. Egyrészt azért mert szorong kapcsolati helyzetekben másrészt azért mert mások elfogadása fenyegetné ezt a magyarázatrendszert. (Ebben a nyomorúságban is sok önjelölt táltos szenved. Kiválasztottság érzése van pedig csak beteg.)

Az elemzés javarészt a személyiségzavarok kognitív terápiája c. könyvből való

A paranoiának 7 (https://harmadikszempont.blog.hu/2016/…/02/12_orult_teveszme - egyesek szerint 12) fajtája van 1.testi tünetekkel járó (szomatikus) 2. erotomán(szerelmi téboly) 3.féltékenységi 4.perlekedési téboly 5.nagyzásos 6.vallási 7. üldöztetéses (perzekútoros) – ezeknek a jellemzőit bővebben kifejtik az alábbi linkek - https://www.egeszsegkalauz.hu/…/paranoia-paranoid-a…/ycsk7lq - paranoia fajtái elmezése 1.

https://www.hazipatika.com/betegsegek_a_z/paranoia/143 - paranoia fajtái elemzése2

https://7koznapi.blog.hu/…/ellenseg_az_egesz_vilag_a_parano… - ellenség az egész világ

Üldöztetéses (perzekutoros) típus: Ez a típus a leggyakoribb. A beteg téveszméje, hogy valaki vagy valakik rosszakaratú módon viszonyulnak hozzá (pl. megfigyelik, lehallgatják, mérgezik, üldözik). Időnként megjelenhetnek a téveszmékkel összefüggő jellegű hallucinációk is A beteg meg van győződve róla, hogy ellenségei vannak, akik üldözik, ártani akarnak neki, megfigyelik, megmérgezik. Ez azért is képtelenség és nevetséges mert akik azt hiszik, hogy őt mérgezik üldözik stb. általában minimálbérből vagy alkalmi munkából élő jelentéktelen figurák semmiféle hatalmuk fontosságuk befolyásuk nincs, de mégis olyan nárcisztikusak hogy bemesélik maguknak meg a környezetüknek, hogy ők olyan fontosak hogy pont őket üldözi a háttérhatalom.

Aztán jönnek a durva esetek!

AZ ŐRÜLETBE VEZETŐ RACIONÁLIS ÚT” – AVAGY A PARANOID SZKIZOFRÉNIA ÉLMÉNYVILÁGA - https://mindsetpszichologia.hu/…/az-oruletbe-vezeto-racion…/

A paranoid szkizofrén személyek életét sokszor a pozitív tünetként jelentkező téveszmék uralják. Gondolataiknak nincs valós alapjuk, gyakran abszurdak, mégis erősen hisznek benne, egészséges személy számára azonban hihetetlenek. Az üldöztetéses téveszmék a leggyakoribbak. A magukat áldozatnak tekintő betegek sokszor úgy gondolják, hogy hátrányosan megkülönböztetik őket, összeesküvést szőnek ellenük, rágalmazzák, követik őket. Az ellenségnek vélt személyek sokszor a képzelet szüleményei, de súlyos esetben akár családtagok is lehetnek. Szintén gyakori élményt jelentenek a nagyzásos téveszmék, amikor a betegek híres történelmi személynek, a „Kiválasztottnak” vagy akár különleges hatalommal rendelkező személynek gondolják magukat.

A szkizofrén betegek gyakran gondolkodnak és beszélnek összefüggéstelenül. Követhetetlenül ugrálnak beszédjük témái között, mindeközben logikátlan és összefüggéstelen kijelentéseket tesznek, melyek értelmességéről meg vannak győződve. A téveszmékkel gyakran logikus rendszert hoznak létre a hallucinációk, átvéve az uralmat a beteg elméje felett: „az őrületbe vezető racionális út” – mondta Philip Zimbardo a szkizofréniáról. A hallucinációk külső ingerlés nélkül lépnek fel a szkizofréniában, leggyakoribb formájuk a hallásos hallucinációk. Ennek során a betegek általuk teljes mértékben megélt, látszólag kívülről érkező hangokat hallanak. Ezek rendkívül változatosak lehetnek, sokszor közvetlenül szólítják meg a személyt dicsérő szavakkal, kritikákkal, de akár ismeretlen hangok is lehetnek. A vizuális hallucinációk jelen nem lévő halvány színek formájában, de sokszor kivehető emberalakok, jelenetek tapasztalásában is megjelenhetnek. – ide tartoznak azok az emberek akik Jézussal beszélgetnek aki pártus herceg volt mint tudjuk :D , akiket elvisznek az UFO-k, akik angyalokkal társalognak és jóslatokat mondanak a jövőről (ami már 10 év óta nem teljesedik be az Istennek se) a konteóhívők, stb. Magyarul a saját tudatalatti elmebaja súg a fülébe és hallucinál.

Sajnos ez nem tréfadolog itt van egy segítségérő levél egy olyantól akinek az anyukája paranoid skizofréniában szenved - https://pszichologuskereso.hu/valasz/mit-tehetek-anyukamert

És a legszomorúbb az egészbe, hogy nem is érzékelik, hogy valami baj van velük ha valaki megmondja nekik agresszív védekezésben nyilvánulnak meg és minden segítségnyújtást támadásnak vélnek. És ehhez olyan atombiztosan felépített logikai rendszert üzemeltetnek ami önmagában hermetikusan zárt tökéletes világértelmezést és magyarázatot nyújt számukra. Minden összefügg és kapcsolódik egymáshoz a nagy egészbe. A nagy puzzle összeállt. Ja! A beteg elméjükben. A külvilág, hogy nem erről szól az őket egy cseppet sem zavarja.

A rémálom nem a világ tükörképe, hanem a miénk. A paranoiát a szorongásunk táplálja, nem a valóság. A paranoia kivetítés, a személyiség zavara áll mögötte, azért nem bízunk a világban, mert nem bízunk magunkban. Az ősbizalom elvesztése a legnagyobb trauma, ami emberrel, társadalommal történhet. Onnantól betlire játszunk, mindenben meglátjuk a rejtőzködő Rosszat, s a bizalmatlanság hamarosan beteljesíti önnön baljóslatát. A paranoia világa nagyon is logikus világ, minden kallódó elem a helyére kerül benne, és el nem mozdítja onnan negyven megatonnányi érv sem. Ebben a végállapotban – merthogy a félelem még egyszer, ultima ratióként, utolsó érvként és magyarázatként, újra összerakja a szétesett világot – egyetlenegy srófra jár a gondolkodás, a paranoiás kerek összeesküvés-elmélete mindent tökéletesen megmagyaráz, és épp ez benne a végzetes, nem hagy helyet a véletlennek, a kivételnek, az egyedinek. http://www.filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=2338


 

Hát nem furcsa hogy általában a minimálbéren élő kapcsolati tőkével (fontos, befolyással bíró emberek barátsága) sem rendelkező mondhatni jelentéktelen emberek rettegnek attól hogy megfigyelik őket? Miért figyelnék meg jellegtelen és unalmas életüket? Hisz nem tudnak csinálni semmit. Általában egyetlen egy nagyobb dolgot sem hajtanak végre életük során. Miért képzelik olyan fontosnak magukat hogy megfigyeljék őket? Amikor még a szomszédjukat vagy a rokonukat is utálják, nemhogy összefogva bármilyen hatalmat meg tudjanak dönteni. Röhej :D


 

4. PARANOIÁSOK ÉS ÁLHÍROLDALAK AVAGY HOGY HASZNÁLJÁK KI A RETTEGŐKET A SZEMFÜLES ÁLHÍRGYÁRTÓK


 


 

Mivel a piac érzékelte, hogy egyre több a paranoiás ember ezért nem volt rest lépni és olyan oldalakat talált ki amik a paranoiások mennyországát jelentik. Ezek az álhíroldalak. Özön bevételt biztosítanak azoknak akik gátlástalanul kihasználják a paranoid embereket naponta olyan cikkek tömkelegét kínálva nekik amiket drogként lőnek be maguknak. Ez egy virtuális drog.

A paranoiásba tombol a bizonytalanság érzete és iszonyú űr tátong a lelkében az ősbizalom, a szeretet és meghitt intim közeg hiánya miatt, mindez úgy hogy sokan élnek párkapcsolatban vagy családi környezetben! Mivel általában iskolázatlanok a paranoidok ezért könnyű őket bármilyen „ténnyel” megetetni, mindent elhisznek akárcsak egy óvodás gyermek aki szintén a mesék és mítoszok világában él. Mivel bizonytalanok magukban és a tudáskészletükben szeretnek egyszerű válaszokat kapni bonyolult érthetetlen problémákra, rejtélyekre titokra. Nos az álhíroldalakat üzemeltető cégek hamar rájöttek erre ezért kattintásvadász oldalakat üzemeltetnek nagyiparszerűen.

A paranoidnak olyanok az álhíroldalak mint partner nélküli embernek a pornó! - https://kepmas.hu/a-felizgatott-agy-bosszuja-a-porno-fogsag… - az agy bosszúja https://femina.hu/kapcsolat/porno-hatasa-az-agyra/ - a pornó káros hatásai

Ugyanis az álhíroldal kielégíti a paranoiás rögeszmés vágyát miszerint tovább hizlalja a tévhitét hogy a világ veszélyes és különböző csoportok mindenféle módon az életére törnek és a háttérhatalom minden percben fenyegeti őt és az igazságot titkolja a szeme elől. Neki a történelem csupán egy világméretű összeesküvés! Képtelen máshogy tekinteni a történelemre. Amikor a parnaoiás egy ilyen cikket lát óriási feltűnő szalagcímmel könnyen emészthető rövid tartalommal az ő agyában is dopamin termelődik ami feltúrbózza és kiélesíti a figyelmet és még több ingert követel újra és újra! Tehát a paranoid rögeszmék ezért is ördögi körbe zárják az embert. Magyarul még lejjebb nyomják a mocsárba! Dopaminfüggők lesznek a bulvárezotéria (silány lebutított spirituális tartalom) és konteó oldalak folyamatos össztüze miatt, kielégülést éreznek amikor egy újabb még szenzációhajhászabb cikket olvashatnak. Az álhíroldal üzemeltető meg jót röhög és zsebrevágja a lóvét.

A sors fintora, hogy pont a paranoiások akik azt hiszik felébredettek, megvilágosodottak és mivel szuperóvatosak őket nem lehet becsapni, nos pont ők vannak a legjobban átverve, ugyanis aki az álhíroldalakt gyártják képzett szakemberek és pontosan tudják, hogy működik ez a személyiségzavar, és gátlástalanul kihasználják ezeket a szerencsétlen embereket. Ráadásul még a nemzeti identitástudatukat és hazaszeretetüket is kihasználják ugyanis rengeteg álhír szól a magyarság elpusztításáról fenyegetéséről ezáltal még ráraknak egy lapáttal a paranoiások félelmeire. A paranoiásoknak rendkívül fontos a nemzeti identitás és szeretik a hazájukat a nemzetüket ezért könnyen kaphatók bármire amik ezen szent eszméket sértik vagy gyalázzák és természetes a felháborodásuk ha olvasnak egy ilyen álhírt, hogy gyalázzák magyart. Csak amikor már lassan 10. éve olvasnak ilyet ugyanazokkal a jól komponált felháborító szalagcímekkel az már fel kéne tűnjön, hogy valami manipuláció lehet a háttérben, de mivel a paranoid személyiségzavar nagyon mély gyermekkori berögzülések eredménye, ezért automatikusan gondolkodnak mindig mindenről így nem tűnik fel nekik és robot módjára olvassák és háborodnak fel ugyanazon a híren (ami természetesen hazugság) már vagy 10. éve. VISZONT MINDEN ÁLHÍR KŐKEMÉNY DOGMÁJA: SOHA DE SOHA NE HIGGY A HIVATALOSNAK!!! És ez az alaprögeszméjük. Ami konzerválja bennük a hétköznapi csendes őrült státuszt ahogy a társadalom nagyobb része hívja őket. Megkapja a Kicsit bogaras de azér jófej címkét a többiektől a paranoiás amíg be nem durvul az állapota de sajnos be szokott és kezdődik az elmagányosodási fázisa.

https://www.urbanlegends.hu/2020/01/megteveszto-magyar-hiroldalak-listaja-2020/- az álhíroldalak listája 2020-ban és egy másik remek oldal hogy jöjjünk rá hogy megvezetnek minket - https://alhirvadasz.hu/

De mi van a paranoid személyiség lelki hátterével és annak kezelésével?

Hogyan lehetséges kilábalni ebből az őrületből, ebből a virtuálisan generált mátrixból ahol a félelem a rettegés a gyanakvás a harag és a bosszúszomj forrong a megvilágosodott és szeressük egymást fénytestvéreim című álszent színház rohadó máza alatt?

Nagyon nehéz mert a paranoid senkiben és senkinek nem hisz egy óriási falat húzott fel maga köré bizalmatlanság nevű téglákból és nem bocsát meg senkinek nem kegyelmez senkinek nem alkuszik senkivel, minden segítő jobbot késként érez a hátába! Az a keserűség ami a szíve mélyén lakozik a meghitt bizalom és elfogadás őszinte mélyről jövő vágyát nyomja el, hogy ne sérülhessen meg újra mint akkor régen, ne csapják be, ne árulják el megint amikor kitárulkozik valakinek. Ezeken az embereken a pszichoterápia segít, ami képes olyan technikákkal megérinteni és szeretetet adni annak a belső sebzett gyermeknek aki elvesztette valamikor nagyon régen a bizodalmát a szeretett személyben vagy a világban.

Nem sokkal ezelőtti posztomban feltettem a jelenlét gyakorlatát ami egy alapgyakorlat az elmélyülésre. Természetesen nem fogja helyrehozni a paranoia zavarát viszont képes arra hogy az ilelttő kívülről kockázatmentesen rálássson önmagára és egy belső csendbe merülve szemlélje önmagát –https://alternativtortenelem.eoldal.hu/cikkek/meditacio/2.-a-jelenlet-gyakorlata.html – a jelenlét gyakorlata és akinek ez nehéz volna, bevezetőként csinálhatja ezt - https://alternativtortenelem.eoldal.hu/cikkek/meditacio/1.-hogyan-meditaljunk.html

Valamint a Találd meg az utad című könyvből a csatolt fényképeken 2 oldal a védelmező énrésszel való szóba elegyedést mutatja be, rendkívül tanulságos. A paranoiát egyébként szerintem úgyis fellehet fogni mint egy indokolatlanul feltúrbózott énvédelem! Ami a gyerekkori időkben hasznos volt a túlélés érdekében de felnőtt fejjel a normális élet megakasztója.

 

 

A mappában található képek előnézete 10. Amikor oda van a bizalom……