Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.12.16

6. Az ezotéria és az exotéria mint a spiritualitás két oszlopa

Az ezotéria és az exotéria mint a spiritualitás két oszlopa
Minden vallás exoterikus, a tömegeknek szól. Szabályok lefektetése külsőségek papság gyülekezet szertartások cirkuszi mutavaányosokkal, miegymás. Semmiféle belső csendbeni meditációs tapasztaalt nincs benne. Tömegszuggesztió inkább. Csoportos egyfajta "koncertélmény" De minden vallásnak van egy belső kis csoport alkotta "titkos" mágikus, meditatív praxissal rendelkező útja. Ez az ezotéria.
Exoterikus vallások-és ezoterikus belső útjuk
kereszténység- keresztény misztika
iszlám- szufizmus
júdaizmus- kabbala
hinduizmus- jóga
taoizmus- chikung, tai chi
buddhizmus - meditáló szerzetesrendek

http://www.integralakademia.hu/…/ip1_bevezetes_ipbe3_spirit… - az ezoterikus és exoterikus utak jellemzői
http://www.spiritualis-tanitasok.hu/…/ezoteria_fogalma_celj… - szintén kifejtve az ezotéria és exotéria közti különbségek
A vallások a népet gyűjtik és általában hülyére gyilkolják egymást mihelyst módjuk van rá illetve a primitív tömeg tobzódik a mások gyűlöletébe és a vallást használják arra hogy igazaloják őrjöngésüket, és ölési vágyukat, persze álszent módon etz mind Isten nevében teszik, vagyis nem a vallások a hibásak hanem a buta emberek. A vallás az exoterikus út. A mi csoportunk vagyis vallásunk jó, az övék rossz. Mi jók vagyunk Isten választott népe vagy vallása a többi nép gonosz és istenkáromló. Áktzódnak köpködnek fújolnak mindenkiere aki nincs az ő vallásuk útján. Sőt a saját fajtájukba is belekötnek ezért nem nézik jó szemmel az ezoterikus úton járókat még ha ugyanabból a népből fajból való akkor sme, még ha nem is bánt senkit az ezoterikus úton járó. És ez minden vallásban így van nincs kivétel. Mnidegy melyik nép vallása. Természetéből fakadóan agresszven védia sajátját gyűlöli a másét. Az ösztön dolgozik nem az értelem. Az ego páncélja nagyon fel van keményedve a hívőknél a sok személyes sérelmet a tanba a a csoporttudatba a vallási vezető általi áhítatába fojtja, vagyis az önsimeret az egyéni megvilágososdás nincs csak a nyájtudat a mester vagy a tan eszelős fanatikus tisztelete. De a vallásnak is van haszna egyfajta rendet szrevezettséget irányelvet szigort visz a hívek életétbe fegyelmet. Ez az exotéria útja.
Az ezotéria kis csoportok békés önsimeretre törekvő mester-tanítvány láncolatú út. Itt nincs agresszió mást vallókkal szemben egy jógi soha nem fog legyilkolni egy keresztény misztikust. Egy szufi sejk sem fog bántani egy buddhista szerzetest, és egy igazi táltos sem átkoz egy taoista mestert. Ők már megérkeztek az igaz ösvényre, nem gyűlölnek nem fújolnak, nem átkoznak senkit sem. Mint ahogy a Yotengrit is írja az ezotéria ösvényét járó mesterek ügyében:
Ha híre jut hozzád tudósnak a jövevényekből
és te magad is tudós ember vagy,
bácsa, táltos vagy bárki a nép elejéből,
a jövevények tudományos embere
vétessék bé az otthonos bölcsek sorába.
Hallgattassék meg az ő bölcsességük,
bárha más hitet vallanának is,
mert minden hitben akad valami értelmes,
mely más hitekből hiányos.
Yotengrit 2. 138.o.
A Yotengrit ellát tanáccsal abban az esetben is hogy viszonyuljon az ezoterikus úton járó mester az exoterikus néphez, tömeghez, vagyis amikor a saját kultúrkörén belül észleli a mester a tudatszint különbségeket:
"A bölcs, a tudó, a táltos föladata nem a nép helyett gondolkodni, nem is a gondoskodás,
-az önföláldozás még annyira sem-, hanem útmutatást adni, hogy a nép megéljen
és ne veszélyeztesse soraiban a különbeket! Több nem jár a népnek mert hálátlan.
A nép azért hálátlan mert buta. Aki buta, az böcstelen, mert képtelen magasabb eszmék
átélésére.
Hála érzetére csak nemes lélek képes. Ha egy állat hálásnak mutatkozik azért mutatkozik
hálásnak mert nemesebben érez sok embernél, aki félkész-ember.
Állatnak már nem jó, embernek még rossz."
Yotengrit 2.148.o.
Az ezotéria sokáig titkos volt, ma már az internetne szinte minden út tudása felelhető, hozzáférhető. Egy abszolút befogadásra alkamaltaln tömeg "kezébe került" és ezért hajalmaosak az emberek akik exotéria külső vallásso útját járják a saját gyűlölködő világnézetükre lehúzni a szent tanokat és félremagyarázni azokat egos érdekük miatt. Sokan játszák magukat ezotérikus mesternek és közben exoterikus hívőtoborzók.

"Egyetlen beavatott sem fogja saját igazát ráerőszakolni valakire, aki nem elég érett. Az illető ugyanis ismételten csak a saját szemszögéből fogja azt elbírálni. Ezért céltalan volna beavatatlanokkal magasabb igazságokról beszélni, kivéve, ha olyan emberekről van szó, akik magasabb igazságok felé törekednek, és ezek iránt érdeklődni kezdenek. Minden más profanizálás (megszentségtelenítés) volna és mágikus szempontból helytelen. Mindenki gondoljon a kereszténység nagy mesterének szavaira: "... gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé..." (Máté 7,6)
Minden vallás-igazság relatív, aminek megértése az egyéntől függ. A beavatott ezért hagy meg mindenkit a saját hitében, és nem is próbálja kritizálni, elítélni vagy eltéríteni igazságától. A fanatikusokat vagy az ateistákat a lelke mélyén, anélkül hogy ezt kimutatná, legfeljebb sajnálni tudja." - – Franz Bardon: Az igazi beavatás útja
Az ezotéria és exotéria fogalmának a megértése kulcsfontosságú dolog a spirituálsi tudás ösvényén!

 

 

A másik fogalomtisztázó poszt:

https://alternativtortenelem.eoldal.hu/cikkek/spiritualitas/5.-sokan-keverik-az-alapfogalmakat.html