Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2019.12.16

9. Létsíkok, testek, és az égigérő paszuly szerkezete!

Létsíkok, testek, és az égigérő paszuly szerkezete!

Létsíkok, testek, és az égigérő paszuly szerkezete!

Ez egy nagyobb lélekzetvételű összefoglaló senkit ne riasszon el a terjedelme hasznos kis anyag :)
Nyergeljük fel táltosparipánkat és vágtassunk végig az égig érő paszulyon véle! :) Megismerve annak dimenzióit, létsikjait, és az ember testeit amivel ágas bogas magasságaiban közlekedik rajta.
Bihar és Békés nádasai között egy öreg darvász mesélte a következő történetet:
"Van a világon egy csudálatos nagy fa, amelyiknek kilenc elhajló ága van, mindenik egy-egy erdővel vetekszik. Ha elkezdenek kavarogni, ombolyogni, (gomolyogni) abból támad a szél. Olyan csudálatos nagy fa ez, hogy nemcsak a hold jár el az ága között, hanem a nap is. De ezt a fát csak az leli meg, hogy hol van, merrevan, aki foggal született, oszt kilenc esztendeig nem vesz a szájába tejnél egyebet. Az meg tudni való, hogy tátus az ilyen. Mert ez csudálatos nagy fa olyan helyen nőtt, hogy csak az ilyen tudományos férhet hozzá. Az emilyen ember csak hírét hallja, hogy van, de látni nem láthatja." - 
https://terebess.hu/keletkultinfo/samankep.html - Horváthné Schmidt Ilona
A sámánisztikus világkép alapszimbólumai

Nos ez a csudálatos fa a Yotengritben is megjelenik:
„Réges-régen voltak égígérő fák azok utak voltak az Égbe, de fenevadak őrködtek rajtuk. Csak a legügyesebb, legmerészebb és egyben legistenfélőbb táltosok tudtak följutni rajtuk. Az ISTENSÉG tornácához ma is vezetnek utak, de ezek láthatatlanok és saját bévülsőnkből indulnak az Ég felé.” Yot.2/22
„Álomlátó álma
…Nemde szálfákon, üdvösséges üdnapokkal tisztelt somufákról
száll-e alá Ég szemének ERŐS szikrája?
Szálfára futko én, szálfára igyekszik az erőre vágyó,
a fára amelynek Ég kapujában végződik ág hágcsója!
Látó látása:
Fát látok, égbenyúlót, hatalmasat, oromzatosabbat ormos hegyeknél!
Hatalmasak az ő levelei, világok szérűi ama nagy levelek,
hét világé a MAGASSÁG színéig!
Hatalmasak az ő gyökerei, világok terei ama nagy gyökerek,
hét világé a MÉLYSÉG színéig!
Ég kék szemének tüze őrzi a MAGASSÁG meredek útját,
hatalmas ÉG tüze parancsoló, lángoló szent szem!
A MÉLYSÉGekbe meg ugyan ki érne? Ugyan ki?!
Nagy Igézők körét háborítani ki merné?
Az ŐSÖK forrásainak lehelletét szívni ki merné?
Valjon ki?”
Máté Imre: Szarvasének 60.o.

Sőt még a Szarvasének című műben is aminek az ihletője két pogány favágó a Kisaflödről akik egy premontrei szerzetesnek gyónták meg pogány dolgaikat. Ezt a szerzetest Kövér Fidélnek hívták, aki Máté Imre korai mentora volt. Annál is érdekesebb a történet mert ez különálló maradvány a Yotengrit könyveknek úgymond nem a része viszont a rábaközi tudók pogány világa elevenedik meg benne. Egy rituális vadölő szertartásunk, ami csak betétje volt valószínűleg a Hunor-Magor csodaszarvas mondának, ahogy Máté megjegyzi a könyve elején. Rendkívül értékes „pogány hagyaték”.
És az égig érő fa vagy paszuly megjelenítése benne még érdekesebb ahogy a 10 szellemekkel cimboráló táltosivadék próbál felkúszni rajta úgymond mágikus sámánisztikus szertartás közepette.

Aztán térjünk át a keresztény misztika és a teozófia világfa értelmezésére, ami sokkal közelebb állhat egy mai európai embernek a felfogásához mint a sámánisztikus töredékes utalgatások. Ugyanis itt már elég részletesen ki van elemezve a mesbeli égig érő paszuly.

Először talán kezdjük a gyors, tömör összefoglaló definíciókkal a létsíkok és az ember testeit illetően, ehhez Daskalos a ciprusi misztikus-mágus ezoterikus keresztény gyógyító és tanító könyveiből használjuk fel a szójegyzékeket. A könyvek címei ha valakit érdekel: A ciprusi mágus, A lángoló szív, Hódolat a napnak, Gnózis 1-2.

LÁTHATÓ VILÁG, A DURVATEST A gondolat legalacsonyabb rezgési tartománya. Szilárddá válva öltött formát a háromdimenziós, látható, anyagi világ és a test. Durva anyagi test: A jelenvaló öntudatos személyiséget alkotó három test egyike, az ember fizikai teste. Ez énünk legalacsonyabb szintű kifejeződése. A durva anyagi test központja a napfonat csakra, azaz a solar plexus.
ÉTERTEST
Az étertesten belül az éteri vitalitás négyféle állapota ismeretes: teremtő, érző, lenyomati
és mozgási. A teremtő éter vezérli és tartja karban az életjelenségeket. A lenyomati éter az éteri vitalitásunkat formálja. Az érzés étere az érzelmeket adja, és a mozgás étere megkönnyíti a mozgásunkat.
Éteri bevéső jelleg: az éteri erők azon jellege, amely gondolatformák és mentális képek kialakítását teszi lehetővé
Éteri érző jelleg: az éteri erők azon jellege, mely érzéseket, hangulatokat, érzéki benyomásokat tesz lehetővé
Éteri más: az ember három testét – a fizikai, asztrál, mentál testet életben tartó és azokat egymáshoz kötő energiamező. Az emberi test minden részecskéjének megvan a maga éterikus mása. A világegyetem tele van éteri energiával, ami a csakrákon keresztül szívódik fel. Ez teszi lehetővé a gyógyítást is, hiszen az energia átadható egyik embertől a másikig
Éteri mozgató jelleg: az éteri erők azon jellege, amely lehetővé teszi a mozgást és a rezgést
Éteri teremtő jelleg: az éteri erő azon tulajdonsága, mely magát az életet, illetve a materializációt és a dematerializációt lehetővé teszi. A teremtő jelleg közvetlenül a Szent Szellem befolyása és irányítása alatt áll.

Éteri központok, szent korongok
A hatékonyság és az energiacsere központjai (szanszkrit nyelven: csakrák),
megnyilvánulási formáink éteri másának különféle pontjain helyezkednek el. Mindhárom testen, a fizikaitól a legkifinomultabb minőségig megtalálhatóak a szent erőkörök, amelyek felelősek az anyagi test szerveinek megfelelő működéséért. Ezek a központok kapuként és raktárként is működnek az elementálok számára. Különös figyelemmel kell dolgoznunk ezekkel a központokkal, fontos, hogy fejlesszük és megfelelő módon működjenek, a Szent Lélekkel, az arkangyalokkal és az Isteni Igével (pl. a „gyökér” és szív csakránál) egyetértésben. Mellőznünk kell minden manipulációt és közvetlen beavatkozást. A „szív központot” lásd később.
Csakrák: Az emberi testen található magasabb szellemi központok. Az emberi személyiség a csakrákon keresztül veszi fel a fenntartásához szükséges éteri energiát. A magasabb szellemi erők megszerzése érdekében a misztikus – megfelelő koncentrációs gyakorlatok segítségével –csakrái megnyitására törekszik. A tisztánlátók a csakrákat forgó korongokként észlelik.

Éteri másolatok: Minden test, abban a létformában, amelyben megtestesül, a legegyszerűbbtől a legteljesebb struktúráig, éteri másolattal rendelkezik. Ez az éteri másolat a testen belül helyezkedik el, de kismértékben kiterjed azon túlra is. Az éteri másolatok tökéletesek és ellenállóképesek, követik a test felépítését és közreműködnek az egészség fenntartásában. Az étertesten belül maga az éter eloszlik és feltölti az egyes testrészeket. Az étertest pontosan addig él, mint a test (legyen az fizikai, asztrál vagy mentál). Amikor a test meghal (átlényegül), az éteri másolat feloszlik.

Éteri vitalitás: „Mindennapi kenyerünk”, az éteri vitalitás (gondolat egy bizonyos frekvencián), azaz erő, amelyet a napból nyerünk légzés, meditáció, étel és pihenés mellett. Az éteri vitalitás tengerében úszunk, amely körbeöleli és áthatja a glóbuszt. Ennek ellenére a diszharmonikus életvitel megakadályozza számunkra, hogy megfelelő mennyiségű éteri vitalitásban részesüljünk és elraktározzuk azt. Minden, ami létezik a földön, beleértve a fizikai testünket is, a gondolat vitalitásának közegén belül épül fel (pl. az éteri másunk). Az éteri másolat egyrészt megadja a fizikai test felépítéséhez szükséges formát, másrészt tartósan védi a test egészséges állapotát.

ASZTRÁLVILÁG, –TEST
A negyedik dimenzió világa, amelyet az „érzelmek szintjeként” ismerünk. A szuper– érzékeny asztrálvilág hét síkból épül fel, és valamennyi hét szuper–síkot tartalmaz. Az asztráltest segítségével az asztrálvilágba lépünk be először a testelhagyások során, és ide érkezünk elsőként közvetlenül a halál beállta után.
Asztrális világ: A negyedik dimenzió, ahol megszűnik a tér, minek következtében az ott élő emberi lény egy szempillantás alatt óriási távolságokat képes bejárni.
Asztráltest: A jelenvaló öntudatos személyiséget alkotó három test egyike, érzéseink és érzelmeink teste. Központja a szívcsakra. Az asztráltest az asztrális világban, azaz a negyedik dimenzióban található, képe megegyezik a másik két test képével.
Asztrál-mentál
Szoros az összefonódás az asztrál- (érzelmek) és a mentálvilág (gondolatok) között, ezért
gyakran úgy kell figyelembe venni a két sík kapcsolatát, mintha bizonyos részeik egybeolvadnának. Alig-alig van gondolat érzelmek nélkül, és minden érzelmet gondolatok kísérnek.

Asztrál-mentál kivetítődés
Az asztrál-mentál közeg többdimenziós kivetítődése a vizualizáción keresztül formálódik
alakzattá, a mentális fény segítségével. Ha egyszer egy ilyen elementál kialakult, az összes
többihez hasonló módon, örökéletűvé válik.

MENTÁLIS SZINT, MENTÁLTEST
Az ötödik dimenzió szintje és a három elkülönült világ legkifinomultabb közege. A mentális szinten – amely a gondolatok és a mentáltest lakhelye – található meg elsőként az Abszolútum gondolat-formáinak megtestesülése, felsorakoztatva az egysejtűektől a galaxisokig. Ez a hét szint világa, ahol mindegyik hét szuperszinttel rendelkezik.
Mentális közeg
Többdimenziós közeg, ahol az asztro-mentális anyag a gondolatok segítségével, és a mentális fény által formálódik. Ha egyszer kialakult, örökre megmarad, mint a gondolati elementálok.
Mentálszint
Az ideák, eszmék szintje. A szavakkal ki nem fejezhető formák közege, amely az elkülönült világokon kívül helyezkedik el. Ezen a rezgésszinten pihenünk meg két inkarnáció között, és ahonnan az arkangyalok a testet öltött formátumokat származtatják.
Mentális világ, mentáltest
Az ötödik dimenzió szintje és a három elkülönült világ legkifinomultabb közege. A mentális szinten, amely a gondolatok és a mentál-test lakhelye található meg, elsőként az Abszolútum gondolat-formáinak megtestesülése, felsorakoztatva az egysejtűektől a galaxisokig.
Az idő és tér mentális világnak sajátosságait hordozza, de nem abban az értelemben, ahogyan az érzelmi és az anyagi világokat vesszük figyelembe.
Felső mentális világ: Az ideák és ősképek világa. Az okok és törvények világa, amely minden létezés alapját biztosítja.
Mentális világ: Az ötödik dimenzió, ahol mind a tér, mind az idő megszűnik létezni. A mentális világ lakója egy szempillantás alatt képes bármely térbe és időbe elutazni.
Mentáltest: A jelenvaló öntudatos személyiséget alkotó három test egyike, a gondolatok teste. A mentáltest a mentális világban, azaz az ötödik dimenzióban létezik. Képe megegyezik a két alacsonyabb test képével. A mentáltest központja a fej, a koronacsakra.

KAUZÁLIS SZINT, TEST
A mentál-szint felett található. A kauzális szint egy dualitásmentes állapot, ahol megvalósul az isteni szeretet, a törvények, ideák és elméletek, amelyek a magasabb lépcsőfokon álló arkangyali rendek felügyelete alatt áll. Ötödik mennyországként is ismert ez a szint.

ABSZOLÚT LÉT
Isten azon aspektusa, amely túlmutat azon a szinten, amely felfogható és érthető lenne emberi és arkangyali megközelítésből. A mindenek felett álló Eredet, a Menny felfoghatatlan és kifejezhetetlen mélysége, amely a megjelenülésen túli állapot, mert „Az Istent soha senki nem látta” (János 1, 4:12)

KÖZTES TÉR
Ez a Bardó világa. Az Ideák síkja, a meg nem nyilvánult formátumok területe az Örök Ma világában. A Köztes Térben ismerhetjük meg az arkangyalokat, a teremtés létformátumainak alaptípusait, akik innen tartják életben a földi lét életjelenségeit. Ezen a szinten pihenhetünk meg két visszaszületés között.

Amint látjuk gyorstalpaóban megtudhattuk a leglényegesebb jelemmzőit a paszuly dimenzióinak és az ember lénytagjainak.

De akinek ez a fél fogára sem lenne elég, annak szól a teozófia részletes és pontos elemzése a hetedhét országról és az ember testeiről. Könyvben és videóban is rendelkezésre áll az ismeretszerzési leehtőség .

ÉTERTEST
http://www.teozofia.hu/Olvas/78_Etertest.html - Az éterikus test Csakrák, prána, egészség
https://www.youtube.com/watch?v=QioZliyPa6A - Az éterikus testről
http://www.teozofia.hu/Olvas/99_Csakrak1.html - Csakrák
https://www.youtube.com/watch?v=os1XM9UO7W0 - Az emberi test energiaközpontjai a csakrák

ASZTRÁLTEST, ASZTRÁLSÍK
http://www.teozofia.hu/Olvas/55_Asztraltest.html - Az asztrális test Az asztrális világ és jelenségei
https://www.youtube.com/watch?v=p_yVv_-jeic - Vámpírok és élőhalottak
https://www.youtube.com/watch?v=XHriR_tLrFk - Élet a fizikai halál után
https://www.youtube.com/watch?v=AsL21eZICXg - Mi történik, amikor álmodunk?
https://www.youtube.com/watch?v=wuv9mveK8po - A természetszellemek világa. A tündérvilág körülöttünk

MENTÁLTEST, MENTÁLSÍK
http://www.teozofia.hu/Olvas/76_Mentaltest.html - A mentális test a mennyei világ és jelenségei
https://www.youtube.com/watch?v=VfQrIWNZvTQ - A mentális test és a gondolatformák
https://www.youtube.com/watch?v=CRVZGu2rOg8 - A mentális világ lakói

KAUZÁLIS TEST
http://www.teozofia.hu/Olvas/44_Kauzalis_test.html - A kauzális test és az én a lélek születése és fejlődése
https://www.youtube.com/watch?v=B2nMiT3XDgc - A kauzális test. Csoportlelkek, egyéniesülés, a lélek születése
https://www.youtube.com/watch?v=PV2ZNLLfAP0 - A halandó és a halhatatlan én

A teozófia összefoglaló ábráját a világrokól és testekről a csatolt képek közt lehet megtalálni.

Még van a keresztény misztikának is leírása a sámánfáról a csatolt képek közt meg is lehet találni. A képek a Szász Ilma: Misztikus és ezoterikus kereszténység című könyvéből valók, valamint Daskalos könyvéből és még Wictor Charon a nagy magyar mágus Académia Occultájából is.


 

 

 

A mappában található képek előnézete 9. Létsíkok, testek, és az égigérő paszuly szerkezete!